Vajalikkus

Veeb on pidevas muutumises

Tehnoloogia valdkond on pidevalt kiires arengus ning seda ka veebimaailmas. Muutuvad nii visuaalsed trendid kui ka tehnilised võimalused. Viimastel aastatel on interneti kasutamise juures toimunud märkimisväärsed muutused. Inimeste võimalused veebiteenuste kasutamisel on tunduvalt laienenud, eelkõige uut tüüpi seadmete lisandumisega. Kui kõigest mõni aasta tagasi piirdusid kasutusvõimalused peamiselt laua- ja sülearvutiga, siis 2007. aastat võib pidada selleks tähiseks, kust algasid suuremad murrangud. Nimelt siis ilmus Apple’i tootevalikusse iPhone, mis oli esimene ülimenukas nutitelefon. Kui 2009. aastal nägi ilmavalgust ka tahvelarvuti iPad, loodi põhimõtteliselt täiesti uus turusegment.

Mobiilne internet vallutab maailma

Nutitelefonide ja tahvelarvutite ülikiire levik, arendamine ja populaarsus on meid viinud olukorda, kus 2013. aastaks on just sellised mobiilsed seadmed mitte niiöelda tavalised arvutid kõige levinumaks vahendiks interneti kasutamisel. See tähendab, et seni vaid traditsioonilisi arvuteid puudutanud veebilehtede maailm on oluliselt muutunud.

Internet väljub raamidest

Mobiilseid seadmeid ei saa vaadata kui midagi ühtset ja standardset. Praeguseks hetkeks on turul väga palju erinevate tootjate, erinevate platvormidega ja erinevate tehniliste näitajatega seadmeid ning kõike seda tuleb veebiteenuste arendamisel ka arvestada. Kaks suuremat grupeerimist saab teha nutitelefonideks ja tahvelarvutiteks ning nende peamine erinevus seisneb suuruses ja kasutusotstarbes. Kuid ka seal on mõlemas kategoorias väga lai valik ja teatud maalt on piire keeruline tõmmata. Nii on suhteliselt suuri nutitelefone, mis pigem liiguvad juba tahvelarvutite liigituse alla, kui ka tahvelarvuteid, mis on väiksed või millega saab helistada.

Traditsiooniline vs mobiilne veebileht

Kui vaadata veebilehtede kasutatavust neil seadmetel, siis tavalised lahendused on väga paljude puudustega. Kui lehel on suur hulk materjali, mis on suurtes mõõtmetes, multimeediarikas ja mahult suur, mõjutab see oluliselt kasutatavust. Lehe suured mõõtmed tähendavad halba kasutajamugavust kuna kasutaja peab info nägemiseks ja hoomamiseks lehte pidevalt suurendama ja vähendama. Samuti on suure hulga ja halvasti struktureeritud info seast keerukam soovitut leida. Ning lisaks veel majanduslik ja ajakulu aspekt, mis tähendab, et suuremahulise lehe laadimiseks mobiilsidevõrgu kaudu kulub ebavajalikult palju aega ja andmemahtu. Seega on väga oluline parandada oma veebilehe kasutajasõbralikkust, mis toob Teile otsest kasu rohkemate klientide näol, suurema käibena või külastatavuse kasvuna ning tõstab oluliselt Teie mainet.